ระบบปฏิบัติการ Windows XP Windows XP/Windows Seven  
  CPU Pentium 4 ( 2 GHz ) Pentium 4 ( 2.4 GHz )  
  VGA Geforce FX5600, ATI 9600 PRO     Geforce 6600GT, ATI X800 PRO
 
  Direct X Direct X 9.0c Direct X 9.0c  
  RAM 512 MB 1 GB  
Harddisk 2 Gbytes 2 Gbytes

โปรแกรมเสริม ในกรณีที่ลงจาก Client แล้วไม่สมบูรณ์ ->


Download Manual ActiveX ได้ที่นี่